PROJECTEN

Waar is welke oplossing toegepast?

Groot evenementen/sport complex    (middelgroot)              Noord-oost Nederland

DOEL VAN HET PROJECT
Deze gebruiker is een groot complex waar o.a. beurzen, meetings en events georganiseerd worden en biedt tevens onderdak aan een theater en een sportcomplex. De energiebehoefte van het totale complex kan aanzienlijk zijn. De energiebeheerder heeft inzage in de energieafname die nodig is om de belasting van de trafo onderstations beter te beheren. Daarnaast was er behoefte aan een betrouwbaar energie management systeem voor rapportage aan het management en om inzage te hebben in hun eigen energieopwekking van de PV systemen.

RESULTAAT
IO-Collect is geïmplementeerd om precies dát te doen. Naast bestaande metingen (van derden) en kWh-meters / powermeters van GMC Instruments zelf, wordt de data centraal gecollecteerd. Het systeem genereert rapporten, via E-mail of via directe inzage in de database voor de installatieverantwoordelijke. De virtuele kanalen maken het mogelijk om calculaties te maken van verschillende delen van de installatie. Op kritische plaatsen is een Smartcontrol geplaatst voor extra dataveiligheid en decentrale opslag van het systeem. Een groot scherm bij de toegang van het complex geeft een fraai en live overzicht van de energiebalans in relatie tot de eigen opwekking via de PV installatie.

ERVARING MET GMC INSTRUMENTS
Aanvankelijk wilde deze gebruiker eenvoudig beginnen en zelf voor de implementatie zorgen. Bij nader inzien liet onze contactpersoon ons weten dat hij dit liever aan GMC Instruments overliet. Tijdens een bij deze klant
georganiseerde klantendag liet hij weten dat onze service en reactietijden zeer snel waren en dat hij zeer content was over de samenwerking. “GMC Instruments denkt met ons mee als een partner en komt met oplossingen waar we zelf niet aan hadden gedacht”.

Technische universiteit (1)                   (Groot)                                   West Nederland

DOEL VAN HET PROJECT
Deze gebruiker heeft een grote verscheidenheid aan gebouwen zijn die zowel in eigendom van de universiteit zijn, van derden zijn of verhuurd worden. Om de energiestromen te kunnen bewaken is een systeem nodig wat niet alleen de elektrische energie kan rapporteren maar ook bijvoorbeeld warmte- en koude-energie.
Bovendien moet het geheel in één centrale database komen van waaruit de bewaking, rapportage en doorgeven van meetgegevens plaats vindt.


RESULTAAT
IO-Collect is geïmplementeerd omdat er veel soorten energiemeters zijn voor diverse soorten energie en dus ook aan merken van apparatuur. Om het systeem te kunnen bewaken wordt de klant voorzien van 'live' data zodat op ieder tijdstip veranderingen gedetecteerd kunnen worden. Omdat alle gegevens nu opgeslagen zijn in één centrale (open) MS SQL-database kunnen andere systemen daar de gegevens uit filteren die gewenst zijn. De uiteindelijke rapportage geschiedt o.a. via Erbis, welke direct gekoppeld is aan de IO-Collect database.


ERVARING MET GMC INSTRUMENTS
Het systeem is klein begonnen, maar vanwege de modulariteit, is het systeem uitgegroeid tot een indrukwekkend formaat. GMC Instruments verzorgde in eerste instantie de configuratie van het systeem met de diverse koppelingen. Omdat het systeem groot is geworden is GMC gevraagd om ook de bewaking van het systeem te doen, waarbij bewaakt wordt of iedere meter gegevens levert zoals gewenst en of deze meetgegevens plausibel zijn. Daarvoor maakt deze klant gebruik van ons IO-Collect Guard systeem.

Technische universiteit (2)                   (Groot)                                    Zuid Nederland

DOEL VAN HET PROJECT
Deze universiteit wil zo snel mogelijk energie neutraal zijn. Om dat te kunnen bepalen is een uitgebreid meetsysteem nodig wat alle energiedragers kan bemeten en registreren. Tweede eis is dat deze gegevens gerelateerd kunnen worden aan de meetgegevens zoals ze bij het meetbedrijf (Fudura) bekend zijn. Daarnaast moet er een grafisch overzicht komen van alle meetpunten op het terrein van de universiteit.


RESULTAAT
IO-Collect is ingezet om niet alleen energiegegevens te registreren, maar ook momentele waarden zoals spanning, stroom, vermogen, blindvermogen en cos phi. Voor deze klant is een speciale importmodule ontwikkeld die meetgegevens van het meetbedrijf via webservices afvraagt en als meetpunt in IO-Collect weergeeft. Zo kan de energiebalans bewaakt worden. Ook is het systeem in staat om meetgegevens van energiemeters van de universiteit beschikbaar te maken voor het meetbedrijf, ook weer via webservices. Omdat deze klant ervoor gekozen heeft om IO-Collect SC te implementeren, heeft men de beschikking over SCADA-functionaliteit. Op dit moment is de klant bezig om de grafische weergave te ontwikkelen met de designer uit IO-Collect.


ERVARING MET GMC INSTRUMENTS
GMC Instruments zorgt voor de implementatie van de meetpunten in het systeem en werkt nauw samen met de installateurs. Samen hebben we een formulier opgesteld dat door de installateurs gehanteerd worden, zodat we zeker weten dat alles naar behoren wordt opgeleverd en dat bespoedigt het geheel enorm. Deze samenwerking wordt steeds belangrijker omdat veel partijen op het terrein lopen en GMC Instruments dan een deel van de regie kan nemen.

Overheidsinstelling                               (Klein)                         Noord-west Nederland

DOEL VAN HET PROJECT
Deze overheidsinstelling heeft drie verschillende locaties (gebouwen) waarvoor energie gemeten moet worden. Voor deze klant was dit overigens een verplichting vanuit het Rijk.
Aan de hand van de energie gegevens konden de verschillende locaties doorbelast worden.


RESULTAAT
GMC Instruments heeft enkele meters met een TCP poort geplaatst op de verschillende locaties. Hieraan is
IO-Collect gekoppeld.

Door een automatische maandelijkse rapportage vanuit IO-Collect kan bepaald worden hoeveel iedere locatie moet bijdragen aan de energiekosten.


ERVARING MET GMC INSTRUMENTS
Inzichtelijkheid van de energie afname per locatie is van groot nut, mede omdat dit voor deze klant een verplichting is. De energiekosten worden nu op basis van werkelijke gegevens doorbelast in plaats van een aangenomen verdeelsleutel.

Engineering in verlichting                    (Klein)                                    Oost Nederland

DOEL VAN HET PROJECT
Het was al jaren een wens van deze klant om de energiestromen inzichtelijk te maken. Hiervoor waren initieel een stuk of 9 ABB kWh-meters met een puls uitgang geplaatst. De meters werden handmatig uitgelezen.
Men wilde graag deze meters uitgelezen hebben voor logging en rapportages.


RESULTAAT
GMC Instruments heeft converters geplaatst die pulsen om kunnen vormen naar Modbus TCP. Van daaruit was het eenvoudig om IO-Collect te koppelen.


ERVARING MET GMC INSTRUMENTS
Met IO-Collect EM worden de meters nu automatisch uitgelezen en gerapporteerd. Het was prettig dat de oude meters konden blijven zitten en niet vervangen hoefde te worden. Tevens is een servicecontract met deze klant afgesloten. De kostprijs van dit contract was gunstiger dan allerlei losse uur facturen en geeft tevens recht op gratis support uren en updates etc.

Overslagbedrijf haven                          (Groot)                           Zuid-west  Nederland

DOEL VAN HET PROJECT
De klant wenst alle kosten (elektra, diesel, remenergie etc.) per project (laden/lossen) te kunnen inzien. 
De rapportage is nodig voor een externe partij en wens is om hier zo min mogelijk handwerk aan te hebben.
Bovendien moet het geheel in één centrale database komen van waaruit de bewaking, rapportage en doorgeven van meetgegevens plaats vindt.


RESULTAAT
GMC Instruments heeft IO-Collect geïmplementeerd. Zijn extra kanalen geprogrammeerd om ook bewaking van de installatie te doen. 
De eigen Technische dienst is uitgedund en zaken worden uitbesteed aan een extern ingehuurde installateur (na training op de installatie en software door GMC Instruments). 
Hieronder vallen o.a. het installeren van nieuwe meters, configureren van smartcontrols en IO-Collect.


ERVARING MET GMC INSTRUMENTS
Het systeem is klein begonnen, maar vanwege de modulariteit is het systeem uitgegroeid tot een indrukwekkend formaat. GMC Instruments verzorgde in eerste instantie de configuratie van het systeem met de diverse koppelingen. Wens is om uit te rollen op nog 5 locaties (3 in Nederland, 1 in Duitsland en 1 in België).